kesik ve sürekli çalışma

Konular

3 fazlı Asenkron Motorun Kesik çalıştırılması

3 fazlı Asenkron Motorun Kesik çalıştırılması

Animasyon için tıklayınız...

Devrenin Çalışması:

Start butonuna bastığımızda M kontaktörü enerjilenir ve güç devresinde bulunan güç kontaklarını kapatır. Bu durumda motora üç faz gelir ve motor çalışmaya başlar. Start butonundan elimizi çektiğimizde; M kontaktörünün enerjisi kesilir, güç devresinde bulunan güç kontakları tekrar açılarak motorun enerjisi kesilmiş olur, motor durur.

3 fazlı Asenkron Motorun Sürekli çalıştırılması

3 fazlı Asenkron Motorun Sürekli çalıştırılması

Animasyon için tıklayınız...

Devrenin Çalışması:

Start butonuna bastığımızda M kontaktörü enerjilenir. M kontaktörü güç devresinde bulunan güç kontaklarını kapatır ve motor çalışmaya başlar M kontaktörü aynı zamanda start butonunun altındaki kontağını (bu kontağa mühürleme kontağı denir) da kapatarak kendi kontağı üzerinden enerjili kalmaya devam eder. Artık elimizi start butonundan çeksek bile M kontaktörünün enerjisi kesilmez. Bu olaya mühürleme adı verilir.

Stop butonuna bastığımızda M kontaktörünün enerjisi kesilir Güç devresindeki kontaklarını açar ve motorun enerjisi kesilir, motor durur. Bu esnada kumanda devresindeki mühürleme kontağı da açılarak mühürleme işlemi sona erer. Stop btonundan elimizi çektiğimizde motor tekrar çalışmaz.

Motor çalışırken aşırı yüklendiğinde güç devresinde bulunan Aşırı Akım Rölesi atar ve kumanda devresi üzerinde bulunan AA kontağını açar M kontaktörünün enerjisi kesilir, motor durur. Tekrar çalıştırabilmemiz için AA rölesini kurmamız gerekir.

3 fazlı Asenkron Motorun Kesik Ve Sürekli çalıştırılması

3 fazlı Asenkron Motorun Kesik Ve Sürekli çalıştırılması

Animasyon için tıklayınız...

Devrenin Çalışması:

Sürekli çalışma butonuna bastığımızda M kontaktörü enerjilenir ve güç devresinde bulunan güç kontaklarını kapatır. Bu durumda motora üç faz gelir ve motor çalışmaya başlar. Aynı zamanda Sürekli çalışma butonuna paralel bağlı olan M mühürleme kontağı kapanarak mühürleme gerçekleşir. Butondan elimizi çeksek bile mühürleme kontağı üzerinden M kontaktörü enerjili kalmaya devam eder. Stop butonuna bastığımızda M kontaktörünün enerjisi kesilir, güç devresinde bulunan güç kontakları tekrar açılarak motorun enerjisi kesilmiş olur, motor durur.

Motor duruyorken veya çalışıyorken Kesik çalışma butonuna (JOG buton) bastığımızda butonun alttaki açık kontakları kapanarak M kontaktörü enerjilenir ve güç devresinde bulunan güç kontaklarını kapatır. Bu durumda motora üç faz gelir ve motor çalışmaya başlar. M mühürleme kontağı kapanmasına rağmen kontağın girişinde eneji olmadığı için mühürleme gerçekleşmez. Butondan elimizi çektiğimizde; M kontaktörünün enerjisi kesilir, güç devresinde bulunan güç kontakları tekrar açılarak motorun enerjisi kesilmiş olur, motor durur.

Motor çalışırken aşırı yüklendiğinde güç devresinde bulunan Aşırı Akım Rölesi atar ve kumanda devresi üzerinde bulunan AA kontağını açar M kontaktörünün enerjisi kesilir, motor durur. Tekrar çalıştırabilmemiz için AA rölesini kurmamız gerekir.

NOT: Bu devrenin sakıncası; Motor kesik çalışırken kesik çalışma butonundan elimizi çok hızlı çekersek M mühürleme kontağı açılamadan Kesik çalışma butonunun üst kontakları kapanırsa bu kontak üzerinden kontaktör tekrar enerjilenir ve motor sürekli çalışmaya geçer. Bu durum hem iş güvenliği açısından hemde işleyiş açısından olmaması gereken bir durumdur.

3 fazlı Asenkron Motorun Kesik ve sürekli çalıştırılması (kontak emniyetli)

3 fazlı Asenkron Motorun Kesik Ve Sürekli çalıştırılması (kontak emniyetli)

Animasyon için tıklayınız...

Devrenin Çalışması:

Bu devrede bir önceki devrede anlatılan sakıncayı ortadan kaldırmak için yardımcı bir kontaktör (A kontaktörü) kullanılmıştır.

Sürekli çalışma butonuna bastığımızda A kontaktörü enerjilenir kontaklarını kapatarak hem mühürleme sağlanır hemde M kontaktörü enerjilenir ve güç devresinde bulunan güç kontaklarını kapatır. Motor çalışmaya başlar. Butondan elimizi çeksek bile mühürleme kontağı (A kontağı) üzerinden A ve M kontaktörleri enerjili kalmaya devam eder. Stop btonuna bastığımızda A ve M kontaktörlerinin enerjisi kesilir, güç devresinde bulunan güç kontakları tekrar açılarak motorun enerjisi kesilmiş olur, motor durur.

Motor duruyorken veya çalışıyorken Kesik çalışma butonuna (JOG buton) bastığımızda butonun alttaki açık kontakları kapanarak M kontaktörü enerjilenir ve güç devresinde bulunan güç kontaklarını kapatır. Bu durumda motora üç faz gelir ve motor çalışmaya başlar. M mühürleme kontağı kapanmasına rağmen kontağın girişinde eneji olmadığı için mühürleme gerçekleşmez. Butondan elimizi çektiğimizde; M kontaktörünün enerjisi kesilir, güç devresinde bulunan güç kontakları tekrar açılarak motorun enerjisi kesilmiş olur, motor durur.

Bu devrede kesik çalışma durumunda A kontaktörü hiç enerjilenmez ve kontakları açık kalır. Dolayısıla kesik çalışma butonundan elimizi hızlı çeksek bile motor durur.

© 2018 elektrikdersimiz.org