Motorların zaman ayarlı çalıştırılması

Konular

3 fazlı Asenkron Motorun zaman ayarlı Çalıştırılması

3 fazlı Asenkron Motorun zaman ayarlı Çalıştırılması

Animasyon için tıklayınız...

Yavaşlatılmış Animasyon için tıklayınız...

Devrenin Çalışması:

Kumanda devrelerinde zaman ayarı yapabilmek için zaman röleleri kullanılır. Bu devrede düz zaman rölesi kullanılmıştır. Düz zaman rölesinin çalışma şekli; Röle enerjilendiğinde ayarlanan süre sonunda kontakları konum değiştirir, enerjisi kesildiği anda kontakları ilk konumuna döner. Buna çekmede gecikmeli Zaman rölesi diyebiliriz.

Start butonuna bastığımızda A kontaktörü enerjilenir ve mühürlemesini yapar. (A kontaktörü bu devrede yardımcı kontaktör olup, görevi mühürleme yapıp devrenin enerjili kalmasını sağlamaktır) A kontaktörü ile birlikte Zaman rölesi de enerjilenir ve saymaya başlar. Ayarlanan süre sonunda M kontaktörünün önündeki açık kontağını kapatır ve M kontaktörü enerjilenir. M kontaktörü aynı zamanda zaman rölesinin açık kontağının altındaki kontağını kapatarak kendi kontağı üzerinden enerjili kalmaya devam eder. Bu kontağa da mühürleme kontağı denir. M kontaktörü güç devresinde bulunan güç kontaklarını kapatır ve motor çalışmaya başlar. Devre bu haliyle çalışır fakat görevi biten zaman rölesini enerji tasarrufu için devreden çıkartmamız daha uygundur. bunun için zaman rölesinin önüne M kontaktörünün kapalı kontağı konulmuştur. M kontaktörü enerjilendiğinde bu kontağını açarak zaman rölesini devreden çıkartır ve M kontaktörü önündeki kontağının açar. M kontak törü mühürleme yaptığı için enerjili kalmaya devam eder.

Stop butonuna bastığımızda kumanda devresinin enerjisi kesilir M kontaktörü Güç devresindeki kontaklarını açar ve motorun enerjisi kesilir, motor durur.

Motor çalışırken aşırı yüklendiğinde güç devresinde bulunan Aşırı Akım Rölesi atar ve kumanda devresi üzerinde bulunan AA kontağını açar, motor durur. Tekrar çalıştırabilmemiz için AA rölesini kurmamız gerekir.

3 fazlı Asenkron Motorun zaman ayarlı Durdurulması

3 fazlı Asenkron Motorun zaman ayarlı Durdurulması

Animasyon için tıklayınız...

Devrenin Çalışması:

Start butonuna bastığımızda M kontaktörü enerjilenir. Mühürlemesini yapar ve güç devresinde bulunan güç kontaklarını kapatır, motor çalışmaya başlar. Aynı zamanda Zaman rölesi de enerjilenir ve saymaya başlar. Ayarlanan süre sonunda M kontaktörünün önündeki kapalı kontağını açar ve M kontaktörünün enerjisi kesilir, motor durur.

Zaman rölesinin süresi dolmadan Stop butonuna bastığımızda da M kontaktörünün enerjisi kesilir ve motor gene durur.

Motor çalışırken aşırı yüklendiğinde güç devresinde bulunan Aşırı Akım Rölesi atar ve kumanda devresi üzerinde bulunan AA kontağını açar, motor durur. Tekrar çalıştırabilmemiz için AA rölesini kurmamız gerekir.

© 2018 elektrikdersimiz.org