Devir yönü değiştirme

Konular

3 fazlı Asenkron Motorun Paket şalterle ileri geri çalıştırılması

3 fazlı Asenkron Motorun Paket şalterle iki yönde çalıştırılması

Animasyon için tıklayınız...

Devrenin Çalışması:

Şalteri 1 konumuna aldığımızda şalterin 1-2, 7-8 ve 9-10 nolu kontakları kapanır. Kapanan bu kontaklar üzerinden motorun U-V-W uçlarına sırasıyla R-S-T fazları gelir ve motor ileri yönde döner.

Şalteri 2 konumuna aldığımızda şalterin 3-4, 5-6 ve 9-10 nolu kontakları kapanır. Kapanan bu kontaklar üzerinden motorun U-V-W uçlarına sırasıyla S-R-T fazları gelir motor uçlarına gelen faz sırası değiştiği için motor geri yönde döner.

Şalteri 0 konumuna aldığımızda şalterin tüm kontakları açılır ve motor durur.

3 fazlı Asenkron Motorun buton emniyetli devir yönü değiştirilmesi

3 fazlı Asenkron Motorun buton emniyetli devir yönü değiştirilmesi

Animasyon için tıklayınız...

Devrenin Çalışması:

Üç fazlı Asenkron Motorların dvir yönünü değiştirmek için motora giren RST fazlarından herhangi ikisinin yerini değiştirmek gerekir. Başka bir deyişle fazların sırasının değiştirilmesi gerekir. Bu işlem güç devresinde Geri kontaktörünün kotaklarının bağlantısı ile gerçekleşir. Bu kontakların çıkışlarına dikkat edilirse R ve T fazlarının yeri değiştirilmiştir. Yani faz sırası değiştirilmiştir. Buna göre I kontaktörü enerjilendiğinde Motor ileri yönde döner, G kontaktörü enerjilendiğinde geri yönde döner.

Bu devrede JOG butonları kullanılmıştır. Jog butonu; üzerinde hem kapalı, hem de açık kontağı bulunan butonlardır.

İleri butonuna basıldığnda Geri butonunun kapalı kontağı üzerinden I kontaktörü enerjilenir. Mühürlemesini yapar, aynı zamanda güç kontaklarını kapatır ve motor ileri yönde döner. Stop butonuna bastığımızda I kontaktörünün enerjisi kesilir motor durur. Eğer stop butonuna basmadan Geri butonuna basarsak Geri butonunun kapalı kontağı açıldığı için önce I kontaktörünün enerjisi kesilir motor durur. Sonra Geri kontaktörünün açık kontağı kapandığı için G kontaktörü enerjilenir. G kontaktörü mühürlemesini yapar güç kontaklarını kaatır ve motor Geri yönde döner. Bu durum stop butonuna veya İleri butonuna basıncaya kadar devam eder.

Bu devrenin sakıncası motor ileri yönde dönerken geri butonuna çok hızlı basacak olursak güç devresinde I kontaktörünün kontakları açılamadan G kontaktörünün kontakları kapanabilir, bu durumda R ve T fazları birbiriyle çakışır ve fazlararası kısa devre meydana gelir. Aynı durum geriden ileriye geçişte de meydana gelir.

Motor ileri veya geri yönde çalışırken aşırı yüklendiğinde güç devresinde bulunan Aşırı Akım Rölesi atar ve kumanda devresi üzerinde bulunan AA kontağını açar, motor durur. Tekrar çalıştırabilmemiz için AA rölesini kurmamız gerekir.

3 fazlı Asenkron Motorun Elektriksel Kilitlemeli devir yönü değiştirilmesi

3 fazlı Asenkron Motorun Elektriksel Kilitlemeli devir yönü değiştirilmesi

Animasyon için tıklayınız...

Devrenin Çalışması:

Bu devrede elektriksel kilitleme işlemi yapımıştır. Elektriksel kilitleme iki veya daha fazla kontaktörün aynı anda enerjili kalmasını engellemek için kullanılır. Uygulanışı ise beraber çalışmasını istemediğimiz kontaktörlerin kapalı kontaklarını çaprazlama birbirlerinin önüne seri bağlanarak yapılır.

İleri butonuna basıldığnda I kontaktörü enerjilenir. Mühürlemesini yapar, Güç kontaklarını kapatır ve motor ileri yönde döner. Aynı zamanda G kontaktörünün önündeki kapalı kontağını açar ve Geri butonuna bassak bile bu açık kontaktan akım geçemez ve G kontaktörü enerjilenemez. Stop butonuna bastığımızda I kontaktörünün enerjisi kesilir motor durur. Geriden ileriye geçişte de aynı durum söz konusudur. Bu devrede devir yönü değiştirmek için önce stop butonuna basmalıyız.

Motor ileri veya geri yönde çalışırken aşırı yüklendiğinde güç devresinde bulunan Aşırı Akım Rölesi atar ve kumanda devresi üzerinde bulunan AA kontağını açar, motor durur. Tekrar çalıştırabilmemiz için AA rölesini kurmamız gerekir.

Sınır anahtarı ile motor kontrolü

Sınır anahtarı ile motor kontrolü

Animasyon için tıklayınız...

Devrenin Çalışması:

Bu devrede sınır anahtarı kullanılarak ileri ve geri son durumları belirlenmiştir.

İleri butonuna basıldığnda I kontaktörü enerjilenir. Mühürlemesini yapar, Güç kontaklarını kapatır ve motor ileri yönde döner. Aynı zamanda G kontaktörünün önündeki kapalı kontağını açar ve Geri butonuna bassak bile bu açık kontaktan akım geçemez ve G kontaktörü enerjilenemez. Stop butonuna bastığımızda yada takoz SA2 sınır anahtarına bastığında I kontaktörünün enerjisi kesilir motor durur.

Geri butonuna basıldığnda G kontaktörü enerjilenir. Mühürlemesini yapar, Güç kontaklarını kapatır ve motor geri yönde döner. Aynı zamanda I kontaktörünün önündeki kapalı kontağını açar ve ileri butonuna bassak bile bu açık kontaktan akım geçemez ve I kontaktörü enerjilenemez. Stop butonuna bastığımızda yada takoz SA1 sınır anahtarına bastığında G kontaktörünün enerjisi kesilir motor durur.

Motor ileri veya geri yönde çalışırken aşırı yüklendiğinde güç devresinde bulunan Aşırı Akım Rölesi atar ve kumanda devresi üzerinde bulunan AA kontağını açar, motor durur. Tekrar çalıştırabilmemiz için AA rölesini kurmamız gerekir.

© 2018 elektrikdersimiz.org